Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

MIRENJE/MEDIJACIJA

Na temelju našeg bogatog iskustva i našeg strateškog fokusa na sprječavanje sporova i rješavanje istih mirnim putem, pružamo savjete i pripremamo pregovaračke pozicije za naše stranke i surađujemo s njima ili ih zastupamo u svim vrstama pregovora.

Naši napori kod pripremanja pregovaračke pozicije i strategije zastupanja naših stanaka u pregovorima, usmjereni su postizanju optimalnih pregovaračkih rezultata u što kraćem vremenu. Zalažemo se za jasne i transparentne pregovore koji, poštujući sve sudionike u pregovorima, dovode do željenih rezultata.

U slučaju spora nastojimo da naše stranke pronađu mirno rješenje spora. Sudske postupke smatramo zadnjim i krajnjim pravnim sredstvom zaštite interesa naših stranaka. Pokrećemo ih tek kada su iscrpljena sva druga moguća pravna sredstva.

PODRUČJE RADA:

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top