Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

NAKNADA ŠTETE

Ako zbog prometne nesreće, ozljede na radu, ozljede uzrokovane od strane treće osobe, uvrede, klevete ili blaćenja dobrog imena, prirodnih ili drugih nesreća nastane imovinska i/ili neimovinska šteta, našim stranaka sastavljamo i u njihovo ime podnosimo zahtjeve za naknadu štete.

Visinu odštetnog zahtjeva određujemo s obzirom na pretrpljenu štetu nakon pažljivog razmatranja svakog pojedinog slučaja i relevantne sudske prakse.

Zahtjeve za naknadu štete naših strankama nastojimo riješiti u izvansudskom postupku. Ako to nije moguće, stranke zastupamo u postupcima za naknadu štete pred sudom i drugim tijelima.

PODRUČJE RADA:

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top