Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

STATUSNO TRGOVAČKO PRAVO

U okviru statusnog trgovačkog prava našim strankama pružamo usluge na području osnivanja, preoblikovanja, spajanja i preuzimanja trgovačkih društava i prijenosa poslovnih udjela, te ih savjetujemo u svezi navedenih postupaka, dajemo pravna mišljenja i zastupamo stranke u postupcima statusno pravnog položaja društava.

Strankama iz područja gospodarstva i javnog sektora pružamo različite savjetodavne usluge; osnivačima, upravljačkim i nadzornim tijelima pružamo savjete vezano za optimalnu strukturu i unutarnje uređenje odnosa po principu „kočnica i ravnoteža“ te izbjegavanja sukoba interesa. Pripremamo akte o osnivanju, društvene ugovore, ugovore o otuđenju poslovnih udjela, statute, pravilnike, te im pomažemo u njihovom sklapanju odnosno usvajanju.

PREDSTAVLJANJE:

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top