Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

RADNO PRAVO

U okviru radnog prava savjetujemo i zastupamo poslodavce i radnike, posredujemo u rješavanju međusobnih odnosa i sporova, sudjelujemo u pregovorima između poslodavaca i sindikata te u pregovorima za pripremu i donošenje kolektivnih ugovora.

Za poslodavce vodimo postupke zapošljavanja i prestanka radnih odnosa i disciplinske postupke. Pripremamo interne opće akte iz područja radnog prava, ugovore o radu, individualne i menadžerske ugovore te kolektivne ugovore.

Zastupamo radnike u disciplinskim postupcima, postupcima redovnog i izvanrednog otkaza, kod kršenja zakonskih i ugovornih obveza poslodavca, naplate neisplaćenih plaća, regresa, otpremnina i drugih novčanih i nenovčanih zahtjeva.

PODRUČJE RADA:

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top