Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

NEKRETNINE

U području transakcija nekretnina, s našim sveobuhvatnim uslugama sudjelovali smo u nekim od najvećih i najsloženijim transakcijama nekretnina u Sloveniji u posljednjih nekoliko godina. Zastupamo domaće i strane fizičke ili pravne osobe pri kupnji, prodaji, zamjeni i drugim poslovima s nekretninama.

Uređujemo sve vrste prijenosa vlasničkih prava na nekretninama, usklađujemo zemljišnoknjižne podatke sa stvarnim stanjem, zastupamo stranke u geodetskim poslovima, postupcima razreza poreza na nekretnine, uspostave etažnog vlasništva i postupcima donošenja prostornih dokumenata.

Savjetujemo stranke kod kupnje i prodaje nekretnina, upisa i brisanja hipoteka, prava služnosti i drugih stvarnih tereta te provjeravamo zemljišnoknjižno stanje nekretnina.

Ovisno o namjeravanoj upotrebi zemljišta i poreznim obvezama, strankama uređujemo prijenos prava vlasništva na način koji je za njih najpovoljniji s poreznog, proceduralnog, vremenskog i troškovnog aspekta.

PODRUČJE RADA:

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top