Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

INSOLVENCIJSKO PRAVO

U području insolvencijskog prava imamo bogato iskustvo savjetovanja naših stranaka u vezi s pokretanjem insolvencijskih postupaka nad pravnim i fizičkim osobama. Zastupamo i vjerovnike i stečajne dužnike u stečajnim postupcima, uključujući postupke za pobijanje pravnih radnji dužnika.

Za naše stranke podnosimo prijave potraživanja vjerovnika u stečajnim postupcima, zastupamo ih u postupcima priznavanja i osporavanja potraživanja, kao i u postupcima osporavanja izvršenja obaveza stečajnim dužnicima – fizičkim osobama.

Pri savjetovanju i sastavljanju različitih ugovora za banke, financijske institucije i ostale stranke, naši odvjetnici uvijek pažljivo razmotre sve aspekte rizika, uključujući moguće postupke pobijanja radnji dužnika u stečajnom postupku i posljedice nastanka insolventnosti ugovorne strane.

PODRUČJE RADA:

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top