Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

UGOVORNO PRAVO

Na području ugovornog prava pružamo usluge savjetovanja i zastupanja poslovnih partnera u pregovorima za sklapanje svih vrsta ugovora, pripremamo nacrte i konačne tekstove ugovora, sastavljamo usklađene konačne tekstove ugovora, čistopise i ankese ugovorima te pratimo primjenu i provođenje sklopljenih ugovora.

Našim strankama sastavljamo opće ugovorne uvjete, tipske ugovore i obrasce ugovora, te pripremo ekspertna pravna mišljenja i analize ugovora.

Kod sastavljanja ugovora, čistopisa i aneksa ugovora težimo postizanju jasnoće i preglednosti ugovornih odredaba. Trudimo se sklapati ugovore koji su uravnoteženi u pogledu prava i obaveza između ugovornih stranka. Takvim pristupom našim strankama jamčimo najviši stupanj pravne sigurnosti.

PODRUČJE RADA:

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top