Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

OVRŠNI POSTUPCI

U skladu s odredbama Zakona o ovrsi i osiguranju za naše stranke vodimo različite vrste ovršnih postupaka radi naplate i ostvarenja novčanih i nenovčanih potraživanja i drugih obveza.

U okviru ovršnih postupaka pozivamo dužnike na podmirenje dugovanja i ispunjenje obveza, pribavljamo podatke o dužnicima i njihovoj imovini, provodimo postupke osiguranja imovine dužnika radi naplate potraživanja svojih stranaka te cijelo vrijeme aktivno pratimo tijek ovršnog postupka do konačne isplate odnosno obustave postupka.

Posebnu pozornost posvećujemo isplativosti ovršnih postupaka. Na temelju prikupljenih podataka o dužniku i njegovoj imovini strankama savjetujemo poduzimanje samo onih ovršnih radnji koje u što kraćem razdoblju i sa što manje troškova dovode do naplate odnosno ispunjenja njihovih potraživanja.

PODRUČJE RADA:

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top