Grilc, Starc & Partnerji Sodelovalci BANNER
Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu,
pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini.

A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio,
pa stane vršiti moj zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti.

(Ezk, 18, 26–27)
Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu,
pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini.

A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio,
pa stane vršiti moj zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti.

(Ezk, 18, 26–27)

POČECI DJELOVANJA

Odvjetničko društvo Grilc, Starc & Partneri osnovali su 2012. godine odvjetnici Anton Grilc, Iztok Starc i Blaž Guna, proizlazeći iz uvjerenja da je budućnost odvjetništva u strukovnoj specijalizaciji i međusobnom povezivanju u pristupanju strankama kao poslovnim partnerima te cjelovitom poduzetničkom pristupu u poslovanju.

Od osnivanja nadalje, poslujemo prema vlastitom inovativnom poslovnom modelu i u skladu s prihvaćenim Strateškim razvojnim programom za razdoblje od 2012. do 2022. godine.

Od 2017. godine članovi smo međunarodnog udruženja odvjetnika TEN – The European Network of Law Firms, kkoje okuplja međunarodno orijentirane odvjetnike na području trgovačkog i građanskog prava.

Visoki moralni, etički i sigurnosni standardi poslovanja ugrađeni su u Odvjetničko društvo Grilc, Starc & Partneri već od samog osnivanja. Postali su dio nas samih, našeg načina razmišljanja i djelovanja.

Odvjetničko društvo Grilc, Starc & Partneri osnovali su 2012. godine odvjetnici Anton Grilc, Iztok Starc i Blaž Guna, proizlazeći iz uvjerenja da je budućnost odvjetništva u strukovnoj specijalizaciji i međusobnom povezivanju u pristupanju strankama kao poslovnim partnerima te cjelovitom poduzetničkom pristupu u poslovanju.

Od osnivanja nadalje, poslujemo prema vlastitom inovativnom poslovnom modelu i u skladu s prihvaćenim Strateškim razvojnim programom za razdoblje od 2012. do 2022. godine.

Od 2017. godine članovi smo međunarodnog udruženja odvjetnika TEN – The European Network of Law Firms, koje okuplja međunarodno orijentirane odvjetnike na području trgovačkog i građanskog prava.

Visoki moralni, etički i sigurnosni standardi poslovanja ugrađeni su u Odvjetničko društvo Grilc, Starc & Partneri već od samog osnivanja. Postali su dio nas samih, našeg načina razmišljanja i djelovanja.

NAČELO DRUŠTVA

Mirimo sporove, uvažavamo pravdu, progonimo nepravdu.

Vodeće načelo našeg poslovanja, a ujedno i slogan Odvjetničkog društva Grilc, Starc & Partners, proizlazi iz osnovne misije odvjetničke profesije. Sastavni je dio naše organizacijske kulture.

Suština postupanja odvjetnika je da nastoji riješiti sporove svim svojim znanjem i iskustvom i pomoći onima kojima je potrebno da ostvare svoja prava i progone nepravdu. Mi se zalažemo za ovu misiju i slijedimo je u svom radu.

NAČELO DRUŠTVA

vodilo-druzbe-grilc-starc-ozadje

Mirimo sporove, uvažavamo pravdu, progonimo nepravdu.

Vodeće načelo našeg poslovanja, a ujedno i slogan Odvjetničkog društva Grilc, Starc & Partners, proizlazi iz osnovne misije odvjetničke profesije. Sastavni je dio naše organizacijske kulture.

Suština postupanja odvjetnika je da nastoji riješiti sporove svim svojim znanjem i iskustvom i pomoći onima kojima je potrebno da ostvare svoja prava i progone nepravdu. Mi se zalažemo za ovu misiju i slijedimo je u svom radu.

VIZIJA

Postati vodeći, pouzdan i vjerodostojan
pružatelj odvjetničkih usluga i pravnih savjeta u regiji.

Postati vodilen, zaupanja vreden in kredibilen ponudnik odvetniških storitev in pravnega svetovanja v regiji

Vizija Odvjetničkog društva Grilc, Starc & Partneri sastavni je dio nas samih i naše
korporativne kulture djelovanja. Pomoću nje izražavamo strast prema radu i odgovornost
prema okolini u kojoj ju realiziramo.

VIZIJA

Postati vodilen, zaupanja vreden in kredibilen
ponudnik odvetniških storitev in pravnega svetovanja v regiji

Postati vodeći, pouzdan i vjerodostojan pružatelj odvjetničkih usluga i pravnih savjeta u regiji.

Vizija Odvjetničkog društva Grilc, Starc & Partneri sastavni je dio nas samih i naše korporativne kulture djelovanja. Pomoću nje izražavamo strast prema radu i odgovornost prema okolini u kojoj ju realiziramo.

MISIJA

(…) rješavati dvoznačne sudbine pravnih pitanja, te snagom svoje obrane,
često u javnim i privatnim predmetima, popravljanje onog što je učinjeno pogrešno i obnavljanje onoga što više nema moći.

(…) braniti nadu, život i budućnost onih kojima je pomoć potrebna.

Misiju Odvjetničkog društva Grilc, Starc & Partneri saželi smo iz antičkog teksta Konstitucije careva Leona i Antimija iz 469. godine.
Iako spomenuta konstitucija osvjetljuje suštinu pravne profesije u antici, mi vjerujemo da je aktualna i u današnje vrijeme.
U njoj smo prepoznali svoju misiju i središnje polazište našeg djelovanja.

VRIJEDNOSTI

Temeljne
pravne vrijednosti:


PRAVEDNOST (LJUDSKOST)
I PRAVNA SIGURNOST
Univerzalne
vrijednosti

ZNANJE I
STRUČNOST
Vrijednosti
odvjetničke profesije:


POVJERENJE I VJERNOST, PROFESIONALNA TAJNA, DOSTOJANSTVO
Vrijednosti
ideološke usmjerenosti


PLEMENITI
KONZERVATIVIZAM

Vrijednosti Odvjetničkog društava Grilc, Starc & Partneri razvrstali smo u četiri sadržajne komponente koje čine koherentan sustav vrijednosti naše korporativne kulture djelovanja.

Naš su putokaz u svakodnevnom postupanju i ostvarenju ciljeva. Služe nam kao standard po kojem mjerimo svako naše postupanje i ocjenjujemo zajedničke uspjehe Odvjetničkog društava Grilc, Starc & Partneri kroz vrijeme.

SIGURNOSNA POLITIKA

Sigurnosna politika Odvjetničkog društva Grilc, Starc & Partneri polazna je točka naših standarda poslovanja i odnosa prema našim strankama.

Sastoji se od postupaka, mjera i kriterija za određivanje i zaštitu poslovne tajne, zaštite osobnih podataka te stupnjeva povjerljivosti podataka.

U okviru sigurnosne politike osmislili smo vlastite interne postupke nadzora s protokolima.

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM 2012 – 2022

Strateški razvojni program Odvjetničkog društva Grilc, Starc & Partneri za razdoblje od 2012. do 2020. usvojila je skupština odvjetničkog društva na svojoj prvoj redovnoj sjednici u studenu 2012.

SRP 2012 – 2022 je temeljni razvojni dokument našeg poslovanja i razvoja za razdoblje od deset godina. Obuhvaća analizu stanja na tržištu odvjetničkih usluga, temeljna polazišta osnivanja, djelovanja i uspostave organizacijske kulture te razvojne ciljeve sa strategijama po pojedinačnim razvojnim razdobljima Odvjetničkog društva Grilc, Starc & Partneri. SRP 2012 – 2022 naš je odgovor na postojeće i nadolazeće izazove vremena.

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM
2020 – 2022

Strateški razvojni program Odvjetničkog društva Grilc, Starc & Partneri za razdoblje od 2012. do 2020. usvojila je skupština odvjetničkog društva na svojoj prvoj redovnoj sjednici u studenu 2012.

SRP 2012 – 2022 je temeljni razvojni dokument našeg poslovanja i razvoja za razdoblje od deset godina. Obuhvaća analizu stanja na tržištu odvjetničkih usluga, temeljna polazišta osnivanja, djelovanja i uspostave organizacijske kulture te razvojne ciljeve sa strategijama po pojedinačnim razvojnim razdobljima Odvjetničkog društva Grilc, Starc & Partneri. SRP 2012 – 2022 naš je odgovor na postojeće i nadolazeće izazove vremena.

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.
Grilc, Starc & Partnerji Predstavitev
NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SVEOBUHVATNA POTPORA GOSPODARSKOM SEKTORU
Obratite nam se i odgovoriti ćemo vam što je prije moguće

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top