Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

GOSPODARSKO PRAVO

U okviru gospodarskog prava našim strankama pružamo usluge na području sastava i pregleda ugovora, naplate dugovanja, prijave potraživanja u stečajnim postupcima i postupcima prisilnog namirenja. Zastupamo stranke pred sudskim, inspekcijskim, poreznim i drugim državnim tijelima.

Savjetujemo gospodarske subjekte i pripremamo sve potrebne pravne akte iz područja radnog prava, vodimo postupke zapošljavanja i prestanka radnih odnosa, zastupamo ih u pregovorima s radnicima i sindikatima, pred upravnim tijelima zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja te pred sudovima za radne sporove.

Razvijamo dugoročne poslovne odnose s našim stankama u području gospodarstva, u okviru kojih svoje usluge u cijelosti prilagođavamo specifičnim potrebama, željama, očekivanjima i načinu poslovanja svake pojedine stranke. Pružamo usluge po ključu „sve na jednom mjestu“.

PODRUČJE RADA:

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top