Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

ZDRAVSTVO I FARMACIJA

Savjetujemo i zastupamo koncesionare i javne zavode u području zdravstvene zaštite i farmacije na svim područjima njihova djelovanja. Uređujemo njihove koncesijske odnose, odnose s osnivačima i Zavodom za zdravstveno osiguranje Slovenije.

Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku i dajemo savjete privatnim zdravstvenim radnicima i poslovnim subjektima koji posluju u području zdravstvu a nisu dio javne zdravstvene mreže.

Našim strankama iz područja zdravstva i farmacije uređujemo radne odnose, ugovore s dobavljačima, pripremamo i pregledavamo ugovore, pružamo pravne savjete, sudjelujemo u pregovorima te ih zastupamo pred sudovima, inspekcijskim, upravnim i drugim tijelima. Pružamo usluge po ključu „sve na jednom mjestu“.

PODRUČJE RADA:

NAŠE USLUGE, SAVJETI I PREPORUKE, USMJERENI SU NA IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA I UREĐENJE ODNOSA MIRNIM PUTEM. SUDSKE POSTUPKE SMATRAMO ZADNJIM I KRAJNJIM PRAVNIM SREDSTVOM ZAŠTITE INTERESA NAŠIH STRANAKA. POKREĆEMO IH TEK KADA SU ISCRPLJENA SVA DRUGA MOGUĆA PRAVNA SREDSTVA.

SJEDIŠTE DRUŠTVA
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top