Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

DELOVNO PRAVO

V okviru delovnega prava svetujemo in zastopamo delodajalce in delavce, posredujemo v urejanju razmerij in sporov med njimi, sodelujemo na pogajanjih med delodajalci in sindikati ter na pogajanjih za pripravo in sprejetje kolektivnih pogodb.

Za delodajalce vodimo postopke zaposlitev in prenehanja delovnih razmerij ter disciplinske postopke. Pripravljamo interne splošne pravne akte s področja delovnega prava, pogodbe o zaposlitvah, individualne in poslovodne pogodbe ter kolektivne pogodbe.

Delavce zastopamo v disciplinskih postopkih, v postopkih redne in izredne odpovedi pogodbe, kršitvah zakonskih in pogodbenih obveznosti delodajalca, uveljavljanju neizplačanih plač, regresov, odpravnin ter drugih denarnih in nedenarnih zahtevkov.

PODROČJA DELA:
Naše storitve, nasveti in priporočila so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane.
CELOVITA PODPORA GOSPODARSKEMU SEKTORJU
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Naložbo (vavčer za digitalni marketing – izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Scroll to Top