Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

POGAJANJA

Na podlagi naših bogatih izkušenj in izhajajoč iz strateške usmeritve preprečevanja in mirnega reševanja sporov strankam svetujemo in pripravljamo pogajalska izhodišča ter z njimi sodelujemo ali jih zastopamo na vseh vrstah pogajanj.

Naša prizadevanja pri pripravi pogajalskih izhodišč in strategij ter pri zastopanju strank v pogajanjih so usmerjena v doseganje optimalnih pogajalskih rezultatov v čim krajšem možnem času. Zavzemamo se za jasna in transparentna pogajanja, ki ob spoštovanju vseh udeležencev pogajanj pripeljejo do želenih rezultatov.

V primeru nastalega spora si za naše stranke prizadevamo poiskati mirno rešitev spora. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpani.

PODROČJA DELA:
Naše storitve, nasveti in priporočila so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane.
CELOVITA PODPORA GOSPODARSKEMU SEKTORJU
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Naložbo (vavčer za digitalni marketing – izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Scroll to Top