Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

STATUSNO PRAVO

V okviru statusnega prava nudimo našim strankam storitve s področja ustanovitve, preoblikovanja, združitve in nakupa družb ter prenosa poslovnih deležev, jim v zvezi s tem svetujemo, pripravljamo pravna mnenja in jih zastopamo pri izpeljavi statusnopravnih zadev.

Strankam s področja gospodarstva in javnega sektorja nudimo storitve svetovanja lastnikom ter njihovim organom vodenja in nadzora glede optimalne strukture in notranje ureditve razmerij »zavor in ravnovesij« ter izogibanja konfliktom interesov. Pripravljamo akte o ustanovitvah, družbene pogodbe, pogodbe o odsvojitvah poslovnih deležev, statute in pravilnike ter pomagamo v procesu sklenitve oziroma njihovega sprejetja.

PODROČJA DELA:
Naše storitve, nasveti in priporočila so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane.
CELOVITA PODPORA GOSPODARSKEMU SEKTORJU
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Naložbo (vavčer za digitalni marketing – izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Scroll to Top