Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

POGODBENO PRAVO

Na področju pogodbenega prava nudimo storitve svetovanja in zastopanja poslovnih partnerjev na pogajanjih za sklenitev vseh vrst pogodb, pripravo osnutkov in končnih besedil pogodb,
sestavljamo usklajena dokončna besedila pogodb, čistopise in anekse k pogodbam ter spremljamo uveljavljanje in izvajanje že sklenjenih pogodb.

Za naše stranke sestavljamo splošne pogodbene pogoje, tipske pogodbe in obrazce pogodb ter pripravljamo ekspertna pravna mnenja in analize pogodb.

Pri sestavljanju pogodb, čistopisov in aneksov k pogodbam stremimo k jasnosti in preglednosti pogodbenih določil. Prizadevamo si, da so pogodbe glede pravic in obveznosti med pogodbenimi
strankami uravnotežene. S takšnim pristopom našim strankam zagotavljamo najvišjo stopnjo pogodbene pravne varnosti.

PODROČJA DELA:
Naše storitve, nasveti in priporočila so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane.
CELOVITA PODPORA GOSPODARSKEMU SEKTORJU
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Scroll to Top