Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

GOSPODARSKO PRAVO

V okviru gospodarskega prava našim strankam nudimo celovite storitve s področja priprave in pregleda pogodb, izterjave terjatev, prijave terjatev v stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave. Stranke zastopamo pred sodnimi, inšpekcijskimi, davčnimi in drugimi državnimi organi.

Gospodarskim subjektom svetujemo in pripravimo vse potrebne pravne akte s področja delovnega prava, vodimo postopke zaposlitve in prenehanja delovnih razmerij, jih zastopamo v pogajanjih z delavci in sindikati, pred upravnimi organi zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pred delovnimi in socialnimi sodišči.

Z našimi strankami s področja gospodarstva razvijamo dolgoročne poslovne odnose, v okviru katerih se s svojimi storitvami v celoti prilagodimo njihovim specifičnim potrebam, željam, pričakovanjem in načinu poslovanja. Zagotavljamo jim storitve »vse na enem mestu«.

PODROČJA DELA:
Naše storitve, nasveti in priporočila so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane.
CELOVITA PODPORA GOSPODARSKEMU SEKTORJU
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Naložbo (vavčer za digitalni marketing – izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Scroll to Top