Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

ODŠKODNINE

Če zaradi prometne nesreče, delovne nesreče, poškodbe po tretji osebi, razžalitve, obrekovanja ali blatenja dobrega imena, zaradi naravnih in drugih nesreč nastane premoženjska in/ali nepremoženjska škoda, našim strankam sestavimo in zanje posredujemo odškodninske zahtevke za pridobitev denarne odškodnine.

Višino odškodninskega zahtevka določimo glede na povzročeno škodo ter po skrbni proučitvi vsakega posameznega primera posebej in sodne prakse v podobnih primerih.

Odškodninske zahtevke naših strank si prizadevamo urediti zunaj sodnih postopkov. Če to ni mogoče, stranke zastopamo tudi v odškodninskih sporih pred sodišči in drugimi organi.

PODROČJA DELA:
Naše storitve, nasveti in priporočila so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane.
CELOVITA PODPORA GOSPODARSKEMU SEKTORJU
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Naložbo (vavčer za digitalni marketing – izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Scroll to Top