Grilc, Starc & Partnerji Sodelovalci BANNER

Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, če ravna krivično in zato umre,
umre zaradi krivice, ki jo je počenjal.

Če pa se krivični odvrne od svoje krivičnosti,
ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje.

(Ezk, 18, 26–27)

Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, če ravna krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal.

Če pa se krivični odvrne od svoje krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje.

(Ezk, 18, 26–27)

Začetki delovanja

Odvetniško družbo Grilc, Starc & Partnerji smo v letu 2012 ustanovili odvetniki Anton Grilc, Iztok Starc in Blaž Guna izhajajoč iz prepričanja, da je prihodnost odvetništva v strokovni specializaciji, v medsebojnem povezovanju, v obravnavanju strank kot poslovnih partnerjev ter v celovitem podjetniškem pristopu pri poslovanju.

Od ustanovitve dalje poslujemo po lastnem inovativnem poslovnem modelu ter v skladu s sprejetim Strateškim razvojnim programom za obdobje 2012 do 2022.

Od leta 2017 smo člani mednarodnega združenja TEN – The European Network of Law Firms, ki združuje mednarodno usmerjene odvetniške družbe s področja gospodarskega in civilnega prava.

Visoki moralni, etični in varnostni standardi poslovanja so bili v Odvetniško družbo Grilc, Starc & Partnerji vgrajeni že ob njeni ustanovitvi. Postali so del nas samih, našega načina razmišljanja in ravnanja.

Odvetniško družbo Grilc, Starc & Partnerji smo v letu 2012 ustanovili odvetniki Anton Grilc, Iztok Starc in Blaž Guna izhajajoč iz prepričanja, da je prihodnost odvetništva v strokovni specializaciji, v medsebojnem povezovanju, v obravnavanju strank kot poslovnih partnerjev ter v celovitem podjetniškem pristopu pri poslovanju.

Od ustanovitve dalje poslujemo po lastnem inovativnem poslovnem modelu ter v skladu s sprejetim Strateškim razvojnim programom za obdobje 2012 do 2022.

Od leta 2017 smo člani mednarodnega združenja TEN – The European Network of Law Firms, ki združuje mednarodno usmerjene odvetniške družbe s področja gospodarskega in civilnega prava.

Visoki moralni, etični in varnostni standardi poslovanja so bili v Odvetniško družbo Grilc, Starc & Partnerji vgrajeni že ob njeni ustanovitvi. Postali so del nas samih, našega načina razmišljanja in ravnanja.

VODILO DRUŽBE

Umirjamo spore, uveljavljamo pravice, preganjamo krivice

Vodilo našega delovanja in hkrati slogan Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji izhaja iz temeljnega poslanstva odvetniškega poklica. Je sestavni del naše organizacijske kulture.

Bistvo ravnanja odvetnika je v tem, da si prizadeva z vsem svojim znanjem in izkušnjami umirjati spore in pomagati pomoči potrebnim pri uveljavljanju njihovih pravic in preganjanju krivic. Temu poslanstvu smo zavezani in mu sledimo pri opravljanju našega dela.

VODILO DRUŽBE

vodilo-druzbe-grilc-starc-ozadje

Umirjamo spore, uveljavljamo pravice, preganjamo krivice.

Vodilo našega delovanja in hkrati slogan Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji izhaja iz temeljnega poslanstva odvetniškega poklica. Je sestavni del naše organizacijske kulture.

Bistvo ravnanja odvetnika je v tem, da si prizadeva z vsem svojim znanjem in izkušnjami umirjati spore in pomagati pomoči potrebnim pri uveljavljanju njihovih pravic in preganjanju krivic.

VIZIJA

Postati vodilen, zaupanja vreden in kredibilen
ponudnik odvetniških storitev in pravnega svetovanja v regiji

Postati vodilen, zaupanja vreden in kredibilen ponudnik odvetniških storitev in pravnega svetovanja v regiji

Vizija Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji je sestavni del nas samih
in naše korporativne kulture delovanja. Skozi njo izražamo strast do dela
in odgovornost do okolja, v katerem jo uresničujemo.

VIZIJA

Postati vodilen, zaupanja vreden in kredibilen
ponudnik odvetniških storitev in pravnega svetovanja v regiji

Postati vodilen, zaupanja vreden in kredibilen ponudnik odvetniških storitev in pravnega svetovanja v regiji

Vizija Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji je sestavni del nas samih in naše korporativne kulture delovanja. Skozi njo izražamo strast do dela in odgovornost do okolja, v katerem jo uresničujemo.

POSLANSTVO

(…) reševati dvomljivo usodo pravnih zadev ter z močjo
svoje obrambe pogosto v javnih in zasebnih zadevah popravljati,
kar je bilo storjeno napak, in obnavljati tisto, kar nima več moči.

(…) braniti upanje, življenje in prihodnost tistih, ki so v stiski.

Poslanstvo Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji smo povzeli po antičnem besedilu konstitucije cesarjev Leona in Antimiusa iz leta 469.
Navedena konstitucija osvetljuje  bistvo pravnega poklica v antiki, vendar je po našem mnenju še kako aktualna tudi za današnji čas.
V njej smo prepoznali svoje poslanstvo in osrednje izhodišče našega delovanja.

VREDNOTE

Temeljni pravni
vrednoti:

PRAVIČNOST (ČLOVEČNOST) IN PRAVNA VARNOST

Univerzalni
vrednoti:

ZNANJE IN
STROKOVNOST
Vrednote
odvetniškega poklica:


ZAUPANJE IN ZVESTOBA,
POKLICNA TAJNOST,

DOSTOJANSTVO
Vrednote nazorske
usmerjenosti:


ŽLAHTNA
KONZERVATIVNOST

Vrednote Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji smo razvrstili v štiri vsebinske sklope, ki tvorijo povezan sistem vrednot naše korporativne kulture delovanja.

Predstavljajo nam kažipot pri vsakodnevnem ravnanju in doseganju ciljev. So standard, po katerem merimo naše sleherno vedenje in presojamo skupne uspehe Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji skozi čas.

VARNOSTNA POLITIKA

Varnostna politika Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji je izhodišče naših standardov poslovanja in odnosa do naših strank.

Sestavljena je iz postopkov, ukrepov in meril za določitev ter varovanje poslovne skrivnosti, varstva osebnih podatkov in stopenj zaupnosti podatkov.

V okviru varnostne politike imamo izdelane lastne interne postopke nadzora s protokoli.

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM 2012 – 2022

Strateški razvojni program Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji za obdobje od 2012 do 2022 (SPR 2012 – 2022) je sprejela skupščina odvetniške družbe na svoji prvi redni seji v mesecu novembru 2012.

SRP 2012 – 2022 je temeljni razvojni dokument našega delovanja in razvoja za obdobje desetih let. Obsega analizo stanja na trgu odvetniških storitev, temeljna izhodišča ustanovitve, delovanja in vzpostavitve organizacijske kulture ter razvojne cilje s strategijami po posameznih razvojnih obdobjih Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji. SRP 2012 – 2022 je naš odgovor na obstoječe in prihajajoče izzive časa.

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM
2020 – 2022

Strateški razvojni program Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji za obdobje od 2012 do 2022 (SPR 2012 – 2022) je sprejela skupščina odvetniške družbe na svoji prvi redni seji v mesecu novembru 2012.

SRP 2012 – 2022 je temeljni razvojni dokument našega delovanja in razvoja za obdobje desetih let. Obsega analizo stanja na trgu odvetniških storitev, temeljna izhodišča ustanovitve, delovanja in vzpostavitve organizacijske kulture ter razvojne cilje s strategijami po posameznih razvojnih obdobjih Odvetniške družbe Grilc, Starc & Partnerji. SRP 2012 – 2022 je naš odgovor na obstoječe in prihajajoče izzive časa.

Naše storitve, nasveti in priporočila so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane.
Grilc, Starc & Partnerji Predstavitev
Naše storitve, nasveti in priporočila so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane.

CELOVITA PODPORA GOSPODARSKEMU SEKTORJU
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
CELOVITA PODPORA GOSPODARSKEMU SEKTORJU
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Naložbo (vavčer za digitalni marketing – izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SEDEŽ DRUŽBE
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top