Grilc, Starc & Partnerji Mednarodne Povezave Banner.jpg

PRAVO NEPREMIČNIN

Na področju transakcij z nepremičninami smo z našimi celovitimi storitvami sodelovali pri nekaterih največjih in najbolj zapletenih nepremičninskih poslih v preteklih letih v Sloveniji. Zastopamo tako domače kot tuje fizične ali pravne osebe pri nakupu, prodaji, zamenjavi in drugih poslih z nepremičninami.

Urejamo vse vrste prenosov lastninske pravice na nepremičninah, usklajujemo zemljiškoknjižne vpise podatkov z dejanskim stanjem, zastopamo stranke v geodetskih postopkih, v postopkih odmere davkov v zvezi z nepremičninami, vzpostavitvi etažne lastnine in v postopkih sprejemanja prostorskih dokumentov.

Strankam svetujemo pri nakupih in prodajah nepremičnin, vpisu in izbrisu hipotek, služnostnih pravic in drugih stvarnih bremen ter zanje preverjamo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin.

Glede na namensko rabo zemljišča in davčne obveznosti strankam uredimo prenos lastninske pravice, ki je zanje najbolj ugoden z davčnega, postopkovnega, časovnega in stroškovnega vidika.

PODROČJA DELA:
Naše storitve, nasveti in priporočila so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane.
CELOVITA PODPORA GOSPODARSKEMU SEKTORJU
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Naložbo (vavčer za digitalni marketing – izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Scroll to Top